سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم زینلی – کارشناس ارشد پیشرانه های جامد
مرتضی غفوری – استادیار دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:

استحکام مکانیکی پیشرانه های کامپوزیتی پیشرانه های جامدمرکب که از وارد کردن یک ماده جامد پرانرژی دریک ماتریس پلیمری بدست می آید تاثیر مستقیم دربکارگیری و خواص انرژتیک آنها دارد با توجه به نامتجانس بودن ماده جامد که معمولا اکسید کننده های معدنی می باشد و ماتریس پلیمری که یک ترکیب آلی می باشدمعمولا از عوامل پیوندی جهت استحکام اتصال بین ذرات جامد با بایندر پلیمری استفاده می شود دراین تحقیق از تریس ۱-۲-متیل آزیریدینیل فسفین اکسید MAPO بهعنوان عامل پیوندگی جهت تقویت اتصال بین ذرات آمونیوم نیترات و بایندر پلی بوتا دی ان با گروه انتهایی هیدروکسیل HTPB استفاده شد و تاثیر آن برخواص مکانیکی پیشرانه های جامد مرکب بررسی گردید.