سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افشین جوادی – گروه بهداشت مواد غذایی،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدت
نگار یلدایی –
خدیجه یاری –

چکیده:

سابقه و هدف : گیاهان دارویی به دلیل طبیعی بودن،خطرات و عوارض کم،دردسترس بودن نسبت به داروهای سنتتیک،مصرف زیادی توسط مردم دارند. بروز مقاومت های دارویی علیه داروهای ضد میکروبی شیمیایی،سبب شده است که در سالهای اخیر به استفاده از گیاهان دارویی در درمانعفونتها توجه زیادی شود. هدف این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آبی میوه تمرهندی بود . مواد و روش ها : عصاره آبی میوه تمر هندی . اثرات ضد میکروبی این میوه توسط روش انتشار از دیسک و تهیه رقت های متوالی ارزیابی شد. به منظور کنترل واستاندارد بودن روش ،از دیسک هایآنتی بیوتیکی و سویه های استاندارد باکتریال استفاده شد