سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجید وزیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد
نصرت الله امانیان – اعضا هیئت علمی دانشگاه یزد
مسعود زینی –

چکیده:

برداشت آبهای زیرزمینی از چاه های حفر شده درمناطق کشاورزی و مسکونی یکی از راه های تامین آب مصرف دراین مناطق است درفصول مختلف سال و بسته به شرایط مختلف توپوگرافی و زمین شناسی مناطق میزان ابی که از سفره های آب زیرزمینی وارد چاه می شود متفاوت است درحال حاضر اثر گرادیان هیدرولیکی آبهای زیرزمینی و شیب سنگ بستر آبخوان برروی میزان آبدهی چاه با انجام آزمایشهایی برروی دستگاه هیدرولوژی بررسی شده است دستگاه هیدرولوژی دارای طول ۲/۴ متر عرض ۱ متر و ارتفاع ۱/۸ متر است نتایج نشان میدهد که با افزایش گرادیانهیدرولیکی ابدهی چاه کاهش می یابد ولی آهنگ این تغییرات با افزایش گرادیان هیدرولیکی کاهشی است همچنین با کاهش شیب سنگ بستر ابدهی چاه های آن مناطق افزایش می یابد اثر ضریب هدایت هیدرولیکی خاک نیز نشان میدهد که با افزایش نفوذ پذیری آبدهی چاه درابتدا زیاد شده و سپس کاهش می یابد.