سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا مهرآرام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
محمود کلباسی – استاددانشگاه آزاد خوراسگان
احمد محمدی قهساره – استادیار
سارا رستم پور –

چکیده:

روشهای نوین مدیریت استفاده ازآبهای با کیفیت پایین افزایش تولید محصولات کشاورزی را میسر می کند هدف ازاین آزمایش بررسی امکان کشت گلخانه ای خیاردرختی با کاربرد آبهای با EC بالاتر از حد مطلوب به کمک روش آبیاری متناوب بود به منظور اعمال تیمارهای شوری نمک کلرید سدیم به محلول غذایی هوگلند اضافه شد آزمایش در۳ سطح شوری دائم و نیز ۳ تیمار شوری متناوب EC=5/5-4/5-3/5 و تیمارشاهد در۵ تکرار درغالب طرح کاملا تصادفی انجام شد درپایان کشت ارتفاع گیاه قطر ساقه و عملکرد کل میوه اندازه گیری شد نتایج بدست آمده بیانگر عملکرد بهتر تیمارهای متناوب درمقایسه با شوری دائم بود.