سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه توکلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصوره معینی –
علی نقی فرح بخش –

چکیده:

شوری خاک یکی ازمهمترین عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزی درجهان و بویژه درمناطق خشک و نیمه خشک است تاج خروس خودروی یکی ازعلفهای هرزمهم درمزرع آفتابگردان است برای بررسی اثرسطوح مختلف شوری برجوانه زنی و رشد اولیه علف هرزتاج خروس خودروی و دو رقم افتابگردان یوروفلور و رکورد آزمایشی درشرایط کنترل شده بصورت آزمایش کرت های خرد شده درقالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۴تکرار درظروف پتری انجام شد سطوح شوری شامل صفرو۵۰و۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ میلی مولار ازنمک کلرید سدیم بود درهرظرف پتری بسته به نوع تیمار ۵ میلی لیتر آب مقطر و یا محلول نمک افزوده شده و درانکوباتور دردمای ۳۰ درجه سلسیوس قرار داده شد سپس درصد جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تروخشک گیاهچه های تاج خروس خودروی و دو رقم آفتابگردان تعیین شد داده ها با استفاده ازتسهیلات کامپیوتری و با کمک نرم افزار sas تجزیه و تحلیل آماری شد.