سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی خشایی پور – معاون مطالعات و برنامه ریزی، سازمان حمل و نقل و ترافیک
مهری بهرامی – کارشناس ارشد واحد برنامه ریزی حمل و نقل، سازمان حمل و نقل و ترافیک
پیمان نور بخش – کارشناس ارشد واحد برنامه ریزی حمل و نقل، سازمان حمل و نقل و ترافیک

چکیده:

سیستم حمل و نقل کارا، مبنای توسعه و گسترششهرها و اساسرشد اقتصادی کشورهای دنیاست.دیرزمانی است که مشکل ترافیکدر اغلب کلان شهرهای دنیا به عنوان مساله اصلی و اولیه شهروندان شهرها مطرح بوده که تهران نیز به رغم همه تلاشهای صورت گرفته، از این قاعده کلی مستثنی نبوده واین معضل همچنان به قوت خود باقی است. برای غلبه بر معضلات ترافیکی با توجه به شرایط موجود منطقهو همچنین امکانات، سیاستها و روشهای متفاوتی پیشنهاد شده و یا به کار گرفته میشوند. یکی ازراههای کاهشمشکلات موجود، احداث سامانه اتوبوسهای تندروBRT) میباشد که با توجه به سرعت بالای ناوگان از یکسو و ظرفیت قابل توجه در جابجایی مسافر ان از سوی دیگر، این سیستم نسبت به وسایل نقلیه شخصی از مطلوبیت قابل ملاحظهای برخوردار هستند. در این مقاله ضمن مروری مختصر بر تجارب سایر کشورها در استفاده از این سامانه، آثار اجرای خطوط BRT از ابعاد مختلف ترافیکی و زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته است.