سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی خلیلی – دکتری برنامه ریزی حمل و نقل، رئیسهیات مدیره مهندسین مشاور پرداراز
امیررضا نیک کار – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
حمیده قنواتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران واحد جن

چکیده:

تجهیز بنادر به سیستم های حمل و نقل هوشمند از سال ها پیشدر کشورهای آمریکای شمالی و شرق آسیا آغاز شده و امروزه اکثر بنادر مهم دنیا به سیستمهای حمل و نقل هوشمند مجهز می باشند. جایگزینی سیستمهای هوشمند در نقاط گلوگاهی سیستم حمل ونقل که محل تشکیل صف به دلایلی مانند؛ پایین بودن ظرفیت، دخالت روشهای سنتی در انواع کنترلها و اخذ عوارض و… می باشد، میتواند باعث کاهشزمان تاخیر در این نقاط گردد. استفاده از سیستمهایEFC،ETC در آزادراهها بزرگراههای دنیا، تجربههای بسیار موفقی است که به ویژه در ایالات متحده آمریکا به مرحلهی عمل رسیده است. تجربهی کاربرد این سیستمها در بنادر نیز نگاهی ویژه به روانی حمل و نقل ،انبارداری، وزنگیری، تخلیه و بارگیری و…. درمحدودههای تعریف شده بنادر است. در این مقاله سعی میشود ضمن معرفی سیستم دروازه های هوشمند در بندر، مقایسهی بین وضعیت موجود دروازه های ورودی و خروجی بندر و پیشنهاد تغییر وضعیت دروازه های ورودی و خروجی بندر خرمشهر به استفاده از سیستم دروازه هایهوشمند برای بندر خرمشهر در یک مطالعه موردی انجام گیرد و بهبود پارامترهای ترافیکی از جمله تاخیر، ظرفیت، سودمندی طرح و امنیت کنترل در کنار پارامترهای زیست محیطی، بررسی و ارزیابی شود.