سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پژومند راد – کارشناس ارشد رشته مخابرات گرایش سیستمهای مخابراتی
مرتضی چایچی مطلق – کارشناس ارشد رشته عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

چکیده:

به دلیل انجام تداخلات جریان تردد در تقاطع های همسطح شهری عموما این دسته از گره ها به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز شبکه معابر شهری به شمار می آیند به کارگیری چراغهای فرماندهی در کنار استفاده از ابزارهای تکمیلی نظیر سیستمهای هوشمند زمان بندی استفاده از شمارشگرهای معکوس دکمه های فشاری عابرپیاده، سیستمهای اولویت به عبور خودروهای خاص و غیره از جمله راه کارهایی است که علاوه بر کاهش تداخلات تبعیت استفاده کنندگان از قوانین و در نهایت ایمنی تقاطع را در پی خواهند داشت. همانگونه که ذکر گردید سیستم شمارشگر معکوس زمانی از جمله تجهیزاتی استکه اخیرا مورد توجه قرارگرفته است به منظور بررسی مزایا و معایب فوق الذکر اثرات رفتاری کاربران در مواجه با سیستم مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت