سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
حمید زعفرانی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی ایمانی ازاد – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

مناطق وسیعی از کشور ایران در پهنه ی با خطر نسبی لرزه خیزی خیلی زیاد و زیاد قرار دارند لذا بررسی رفتار دینامیکی سازه ها در برابر زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به اینکه برای بررسی رفتار لرزه ای سازه های خاص معمولا به رکوردهای مناسب زلزله نیاز است و از طرف دیگر در بسیاری از مناطق ایران رکوردهای مناسب زلزله موجود نمی باشد لذا نیاز به تولید شتابنگاشتهای مصنوعی برای مناطق با ویژگیهای متفاوت لرزه زمین ساختی احساس می شود یکی ازمهمترین و متداولترین روشهای تولید حرکات زلزله درمحدوده فرکانسی بیش از یک هرتز استفاده از روشهای تصادفی نظیر روش پیشنهادی بور ۱۹۸۳ و ۲۰۰۳ است