سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی سیدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
داوود کلانتری –

چکیده:

دراین کارتحقیقاتی تاثیر عمق شخم دردو سطح مختلف عمق ۱۵ و ۲۵ سانتیمتر سرعت پیشروی دردو سطح ۱/۱و۱/۳۸ متربرثانیه برروی میزان مصرف سوخت ویژه تراکتورمسی فرگوسن MF 285 بررسی شدها ست دراین بررسی با استفاده از آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تیمار درسه تکرار پارامتر مصرف سوخت مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان داد که میزان مصرف سوخت ویژه برحسب مساحت شخم خورده با افزایش سرعت پیشروی و عمق کار افزایش می ا یبد درصورتی میزان مصرف سوخت ویژه برحسب حجم خاک شخم خورده با افزایش عمق کارکاهش ولی با افزایش سرعت پیشروی افزایش می یابد حداقل مصرف سوخت ویژه برحسب مساحت شخم خورده درعمق ۱۵ سانتیمتر وسرعت پیشروی ۱/۱متربرثانیه وکمترین مصرف سوخت ویژه برحسب حجم خاک شخمخورده درعمق ۲۵ سانتیمتر و سرعت پیشروی ۱/۱متربرثانیه بدست آمد.