سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهاب الدین سپهری – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

هدف ا زاین مقاله بررسی اثرات زلزله حوزه نزدیک برروی سازه های کوتاه و متوسط فلزی و مقایسه آن با اثرات زلزله حوزه دور می باشد دراین تحقیق از شتاب نگاشت های چهارزلزله معروف شامل سه زلزله طبس کوبه و نورثریچ به عنوان زلزله های حوزه نزدیک و زلزله السنترو به عنوان زلزله حوزهدور استفاده شده است نرم افزار بکار برده شده ETABS9.5 است که مورد استفاده اکثر مهندسین درتحلیل و طراحی ساختمان ها قرارمیگیرد تحلیل برروی ساختمان های ۱و۲و۳و۴و۵و۷و۱۰ طبقه انجام گردیده اند شتاب نگاشت های هر زلزله شامل سه شتاب نگاشت دو شتاب نگاشت افقی و یک شتاب نگاشت قائم می باشند که با توجه به شتاب اوج مختلف این شتاب نگاشت ها بایستی هم مقیاس گردند تا بتوان رفتار ناشی از اعمال آنها برساختمان های مختلف را مقایسه نمود. درتحلیل این ساختمان ها از تحلیل تاریخچه زمانی جهت تحلیل دینامیکی استفاده شده ست نتایج بدست آمده که حاصل مقایسه drift طبقات می باشد نشان میدهد که با بالا رفتن ارتفاع ساختمان اثربخشی زلزله های حوزه دور کم شده و زلزله های حوزه نزدیک تاثیرات خود را برروی سازه بیشتر نشان میدهد.