سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب صفری – دانشگاه بناب گروه مهندسی اپتیک و لیزر
کاظم جمشیدی قلعه – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

دراین مقاله نانوساختار چندلایه ای با آرایشی بصورت۶ AB)6 (BA) 6(BBAA که درآن تمام لایه های A,B مواد غیرخطی هستند معرفی شده اثرات زاویه تابشی و حالت قطبش میدان روی کارایی دیود تمام نوری از این ساختار بررسی شده است نتایج محاسبات نشانمیدهد که برای هر دو حالت قطبش میدان با افزایش زاویه تابش کارایی دیودی کاهش می یابد همچنین برای حالت قطبش TE کارایی دیودی بهتر از TM است از مزیت این ساختار کوچک بودن آن است که می توانددرارتباطات تمام نوری و طراحی مدارهای مجتمع تمام نوری مورد استفاده قرارگیرد.