سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفیسه جلال – مهندس پلیمر، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت
زهره عسگرزاده – مهندس پلیمر، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت
محمدحسین بهشتی – دانشیار تهران

چکیده:

این تحقیق تلاشی درجهت شناسایی اثررقیق کننده ۱و۴بوتان دی ال دی گلیسیدیل اتر، برخواص رزین اپوکسی نووالاک است برای این منظور اثراین رقیق کننده درمقادیر ۴۰تا۷۰phr برخواص فیزیکی مکانیکی و مقاومت شیمیایی یک رزین اپوکسی نووالات مطالعه شده است درنتیجه چهارآمیزه از ۴۰تا۷۰phr رقیق کننده به همراه رزین اپوکسی نووالات تهیه شد نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان رقیق کننده از ۴۰تا۷۰پارت اکی والان اپوکسی از ۱۶۶تا۱۵۹ تغییر می یابد شایان ذکر است که هرگونه تغییر درمیزان رقیقکننده برمقاومت شیمیایی اثرگذار است بدین منظور چهارمحیط شیمیایی Acetone و HF 40% ،H2SO4 40% ، KMnO4 20%) برای اندازه گیری مقاومت شیمیایی آمیزه ها انتخاب شد نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان رقیق کننده مقاومت شیمیایی کاهش می یابد.