سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
جواد خادم – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

شعله های جریان مخالف نفوذی ارام که حاصل احتراق دو جریان مختلف الجهت سوخت و اکسید کننده هستند به منظور مطالعه ساختار شعله های غیرپیش آمیخته مورد استفاده قرارمیگیرند افزایش رقیق کننده به سوخت تاثیر زیادی برمیزان تولید الاینده ها دارد که از نظر زیست محیطی حائز اهمیت است هدف اصلی دراین تحقیق بررسی تاثیر گاز Ar به عنوان یک رقیق کننده برآلاینده هایی مانند NOX,CO و دوده است افزایش درصد رقیق کننده کاهش ماکزیمم و همچنین کاهش ماکزیمم کسر مولی رادیکال فعال H را منجر می شود کاهش تولید رادیکال H باعث میش ود که سوخت کمتر تحت تاثیر این گونه قرارگرفته و درنتیجه نفوذ بیشتری در سمت اکسیدکننده داشته باشد تولید گونه های CO 6 C2H2 NOکه همگی جزالاینده های زیست محیطی بوده و برای سلامتی مضر هستند با افزایش درصد رقیق کننده کاهش می یابد. که این از لحاظ کنترل آلودگی و بحث های مربوط به راندمان احتراق دارای اهمیت است. نتایج عددی انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند و این دقت بالای کد عددی را نشان میدهد.