سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد زارعی – – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

پکتین ها گروهی از پلیمرهای طبیعی هستند که از واحدهای اسید گالاکتورونیک تشکیل شده اند که قسمتی از این واحدها با متانول استریفیه شده است. پکتین ها کاربرد فراوانی در صنایع غذایی،دارویی و برخی صنایع دیگر دارند. مهمترین کاربرد آنها در تولید انواع ژله، مربا، مارمالاد می باشد که از خاصیت تشکیل ژل این ترکیبات استفادهمی شود. همچنین به عنوان عامل تثبیت کننده، قوام دهنده و عامل افزایش ویسکوزیته بکار می روند. در این پژوهش استخراج پکت ین با استفاده از اسید کلریدریک ودردهای مختلف انجام شد. هدف از انجام این طرح اثر دماهای مختلف بر ویژگیهای کیفی پکتین مانندراندمان استخراج، درصد اسید گالاکتورونیک، درجه استریفیکاسیون، میزان خاکستر، ویسکوزیته و درجه ژلی بود که نتایج آزمایشات نشان داد راندمان در ۰ C 90 حداکثر بوده و پس از آن راندمان کاهش می یابد. درصد اسید گالاکتورونیکتا دمای ۰ C 90 افزایش و از آن پس کاهش می یابد. همچنین درصد استریفیکاسیون چنین وضعیتی را نشان داد. درصد خاکستر تا دمای۰ C 90 افزایش و پس از آن کاهش یافت. همچنین ویسکوزیته محلول های تهیه شده در دمای ۰ C 90 بیش از دماهای دیگر بود