سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

غلامرضا سلیمانی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا
ماندانا طاهری – کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی،

چکیده:

این مقاله به بررسی اثر دقت پیش بینیEPS توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که بر این اساس داد ههای ۹۰ شرکت برای دوره پنج ساله از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۸۹ استخراج و با فرض آماری : دقت پیش بینی سود توسط مدیران بر هزینه سرمایه مؤثر است ، اثر دقت اطلاعات سود پیش بینی شده توسط مدیران بر هزینه سرمایه را مورد آزمون قرار داده است. بااجرای آزمو نهای آماری و محاسبه خطای پیش بینی بر اساس مدل یوان زی مشخص شدکه عدم ارائه دقیقEPS پیش بینی شده منجر به کاهش غیر واقعی در هزینه سرمایه محاسبه شده بر اساس اطلاعات پیش بینی می شود و خطای موجود در اطلاعات پیش بینیEPS ناشی از بیش نمایی غیر واقعی در ارائه است