سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طلعت تنیده – مدرس دانشگاه پیام نورکرمان
میثم کریمی مسکونی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
محمدرضا حسندخت – استادیار دانشگاه تهران
غلامعلی پیوست – استاددانشگاه گیلان رشت

چکیده:

این آزمایش درسال ۱۳۸۹ درمزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحدجیرفت اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل سه سطح خاکپوش پلاستیک تیره پلاستیک شفاف و عدم کاربرد خاکپوش به عنوان فاکتوراصلی و چهاررقم بادنجان کوروم لانگ پریل بلک بیوتی کایوتواگ اف ۱ و لیستادا دی گرندیا به عنوان فاکتورفرعی بودند که درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی به صورت کرتهای خرده شده درچهارتکرار اجرا شد استفاده ازپلاستیک تیره بالاترین ارتفاع بوته ۷۳/۸۹ سانتیمتر را تولید کرد بیشترین عملکرد زودرسی ۰/۸۴ کیلوگرم دربوته و عملکرد کل میوه ۱/۷۷ کیلوگرم دربوته که درنتیجه کاربرد پلاستیک تیره تولید شد با تیمارشاهد تفاوت معنی داری داشت بیشترین عملکرد زودرس ۰/۸۹ کیلوگرم دربوته و عملکرد کل میوه ۱/۹۱ کیلوگرم دربوته دربوته های رقم بلک بیوتی مشاهده شد هیچیک از صفات مورد بررسی دراین پژوهش تحت تاثیر برهمکنش کاربرد خاکپوش و رقم واقع نشدند.