سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساناز ابراهیمی سامانی – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
افسانه صدرممتاز – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی
حسین رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی
سیدمحسن اصغری –

چکیده:

پروتئازها کاربردهای مختلفی درسنتز پپتید پردازش پروتئین صنایع دارویی غذایی و دترجنتهای صنعتی دارند این دسته از آنزیم ها پیوندهای پپتیدی را درمحیطهای آبی هیدرولیز میکنند درمحیط های آلی به علت تغییر درمعادله ترمودینامیکی سنتز اتصالات پپتیدی صورت میگیرد از انجایی که پروتئاز ها درسنتز پپتید به عنوان کاتالیزورهای زیستی استفاده میشوند پایداری و فعالیت آنها درحضور حلالهای آلی حائز اهمیت می باشد تاکنون آنزیم های پروتئولیتیک مقاوم به حلال آلی بسیاری گزارش شده اند با توجه به اینکه یکی ازمشکلات استفاده ازپروتئازها اتولیز درنواحی سطحی آنها می باشد دراین مطالعه میزان پایداری حرارتی آنزیم الاستاز و کایمرالاستاز و ترمولیزین را درحضور حلالهای آلی مختلف بررسی کرده و نیمه عمر غیرفعال سازی و پایداری حرارتی را درمورد آن محاسبه کردیم