سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
امید رمضانی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
مهدی رحمانی نیا – استادیار دانشگاه تربیت مدرس نور
حسین کرمانیان – استادیار دانشگاه شهید بهشتی پردیس

چکیده:

ملاس یکی از ضایعات اصلی حاصل از فراوری چغندرقند و نیشکر برای تبدیل به شکر و قند می باشد دراین پژوهش تاثیر دفعات بازیافت برویژگیهای کاغذ های حاصل از بازیافت کارتن های کنگره ای کهنه OCC تیمار شده با ملاس چغندرقند بررسی گردید خمیر کاغذ حاصل از OCC با دو سطح ۵ و ۱۰ درصد حجمی / حجمی ملاس چغندر قند تیمار و از آن کاغذ تهیه گردید سپس این دو کاغذ یک و دو دفع بازیافت شده و یکسری ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی کاغذهای بازیافتی حاصل از این دفعات بازیافت اندازه گیری گردید نتایج نشان داد نمونه های تیمار شده با ملاس چغندر قند درمقایسه با نمونه شاهد بدون ملاس افزایش قابلیت نگهداری آب کسب نموده اند همچنین با بازیافت کاغذهایتیمار شده با ملاس قابلیت نگهداری آب کاهش می یابد هرچندتفاوتی بین دفعه اول و دوم مشاهده نمی شود البته مقادیر قابلیت نگهداری آب در دوره های بازیافت نسبت به تیمار شاهد بدون ملاس بالاتر می باشد همچنین با اضافه کردن ملاس در دوره های بازیافت بهبود مقاومت بیشتری نسبت به حالت شاهد حاوی ملاس نشان داد درنمونه های حاوی ملاس مقاومت به ترکیدن و مقاومت به کشش درتیمار دارای ۵ درصد ملاس مقادیر بالاتری نسبت به تیمار دارای ۱۰ درصد نشان میدهد.