سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
جمال شعبانلو –
اکبر دشتی آقجه –

چکیده:

اقتصاد ایران کشوری وابسته به اقتصاد نفت است ولی مبالغ هنگفتی ازبودجه ملی بصورت سالیانه به عنوان یارانه حاملهای انرژی اختصاص می یابد بنابراین بحث حذف یارانه های انرژی ازحساسیت قابل ملاحظه ای برخوردار میب اشد نهاده انرژی یکی از نهاده های اساسی درتابع تولید کلان اقتصاد محسوب می شود به گونه ای که هرتغییری درقیمت این نهده درکوتاه مدت از طریق سهم هزینه ای ان و دربلندمدت از طریق تاثیر متقابل بربازار سایرنهاده ها برشاخص قیمت تولید کالاها و خدمات اثر میگذارد قیمت بنزین و نفت گاز دربیشتر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته درسطح بالایی قرارداشته و مالیات فراوانی به آن تعلق میگیرد اما دربین ۱۳کشور یارانه فراوان دهنده از ۱۷۱ کشور دنیا کشور ایران دارای دومین رتبه ازلحاظ پرداخت یارانه به این دو فراورده است و بخش زیادی از کل یارانه ی پرداختی فراورده هاینفتی که دارا یروند شتابان صعودی است دربخش مصرفی کشور استفاده می شود.