سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه باباش پوراصل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

آلسترومریا(Alstroemeria sp.) جنسی است متعلق به زیررده تک لپه ایها و تیره آلسترومریاسه که قبلا به تیره آماریلیداسه و لیلیاسه تعلقداشت اسامی دیگر این جنس درکشورهای مختلف عبارتندازسوسن پرویی سوسن اینکاها سوسن شیلی و سوسن طوطی برزیلی وسوسن پرویی طلایی و سوسن علفی و دربازار تهران این گل به نام شاپرک به فروش می رسد عمومیت یافتن آلسترومریا درمیان مصرف کنندگان تاحدودی به خاطر عمر پس ازبرداشت طولانی گل اذین آن میباشد ولی با این حال بهبود کیفیت پس از برداشت و عمرگلدانی گلهای بریده مطلوب است مشکلات مربوط به جابجایی پس از برداشت گلهای بریده آلسترومریا عبارتنداز زرد شدن برگها از بین رفتن تورژسانس برگ خشک شدن گلچه و ریزش گلبرگها بویژه زردی برگ و ریزش گلبرگ به عمر گلدانی پس از برداشت گل السترومریا صدمه می زد با اینکه گلهای بریده این گیاه عمر طولانی داشته و حدود ۲هفته درآب میمانند ولی برای بهبود بازشدن گلهای ثانویه افزایش اندازه گلها طولانی کردن عمر گلدانی کل گل آذین و جلوگیر یاز رد برگها انجام تیمارهای پس از برداشت ضروری به نظر می رسد.