سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نرجس محمدی قهساره – دانشجوی اصلاح نباتات
محمود اطرشی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی ایران اصفهان
امیرحسین بیکی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
کوثر مرادی –

چکیده:

باززاییCapiscum اغلب ازطریق باززایی مستقیم گزارش شده است و گزارشات کمی مبنی برتولید گیاه کامل ازطریق باززایی غیرمستقیم وجود دارد این موضوع شاید به این علت باشد که باززایی فلفل به ندرت رخ میدهد و بعد از ان نیز جوانه های باززایی شده به سرعت از بین می روند درمطالعه حاضر ازریزنمونه های هیپوکوتیل کوتیلدون و نوک ساقه بهعنوان ریزنمونه برای تولید کالوس استفاده شده است بیشترین درصد کالوس از ریزنمونه های کشت شده درمحیط ms حاوی ۱و۲و۳NAA میلی گرم درلیتر و ۲٫۴-D 3 میلی گرم درلیتر بدست امدنددراین آزمیاش هرکدام از۳ ریزنمونه واکنشهای یکسانی درتولید کالوس نشان دادند ما کالوس هایی با بافت و رنگ متفاوت ایجاد کردند تنها کالوسهای بدست آمده از ریزنمونه کوتیلدون و درمحیط MS حاوی ۱و۲۲٫۴-D وIAA/NAA 01و۰/۵ میلی گرم درلیتر می باشد.