مقاله اثرتمرین فیزیکی بر غلظت سرمی تعدادی از عناصر فلزی اسب عرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۷۵۴ تا ۱۷۶۱ منتشر شده است.
نام: اثرتمرین فیزیکی بر غلظت سرمی تعدادی از عناصر فلزی اسب عرب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین،عناصر فلزی
مقاله سرم
مقاله اسب عرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدردان مشهدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راضی جلالی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندنژاد مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآیی ورزشی اسب به توانایی آن در برآوردن نیازهای متابولیکی اضافه ای بستگی دارد که به دلیل فعالیت شدید در دام پدید می آید. یکی از راه های ارزیابی این نیازهای متابولیکی، بررسی نوع و میزان تغییرات پدیدآمده در پارامترهای مختلف بیوشیمیایی است.در مطالعه حاضر که روی ۹ رأس نریان عرب ۴ تا ۱۰ ساله به انجام رسید، میزان سرمی کلسیم، فسفر، سدیم،کلر و پتاسیم در زمان های مختلف قبل و پس از فعالیت شدید بدنی مورد سنجش قرار گرفت. جهت انجام این کار، یک ساعت قبل (زمان صفر)، بلافاصله (زمان یک)، ۳ ساعت (زمان دو) و ۲۴ ساعت (زمان سه) پس از دویدن با حداکثر سرعت در مسیر ۱۲۵۰ متری، از اسبان مورد نظر خون گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که به استثنای کلسیم و کلر، سایر عناصر اندازه گیری شده بلافاصله پس از دویدن و یا در زمان های بعد، در مقایسه با زمان صفر تغییرات معنی داری را متحمل گشته اند (p<0.05). به نظر می رسد که تغلیظ شدید خون ناشی از تعریق زیاد و استرس ناشی از شرکت در یک فعالیت ورزشی شدید، عامل اصلی تغییرات فوق باشد.