سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
سلمان مختومی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

جهت کنترل خسارت درسازه های فولادی دستورالعمل FEMA مقادیر تغییر مکان نسبی سازه ها را محدود نموده است ازطرفی یکی از سیستمهای مناسب سازه ای جهت مقاوم نمودن سازه های فولادی دربرابر نیروهای زلزله سیستم دوگانه یا سیستم ترکیبی است این سیستم که معمولا شامل ترکیب یک قاب خمشی به همراه مهاربند فلزی میب اشد عملکردی مناسب جهت مقاوم نمودن سازه های فولادی دربرابر بارهای جانبی دارد که درآن قاب خمشی جهت تحمل بارهای ثقلی و درصدی از بارجانبی و مهاربندها جهت مقابله با نیروهای جانبی اعمال شده به سازه می باشد اگربتوان با تغییر نوع مهاربند درارتفاع سازه رفتار لرزه ای آنرا به بهبود بخشید می توان نسبت به عملکرد لرزه ای آن اطمینان بیشتری حاصل کرد همچنین میتوان نسبت به بهینه نمودن مصرف مصالح فولادی درساختمان های فلزی اقدامی جدی نمود.