سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر دلیل صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
ابوالفضل شمسایی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی نورزاد – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل ناپایداری شیروانیهای خاکی تغییرات فشار آب منفذی است درشیرانی های خاکی مولفه ای که نیروی رانشی نامیده می شود تمایل به حرکت واداشتن توده خاک به سمت پایین دارد ازطرفی مقاومت برشی خاک نیز نیروی مقاومی دربرابر این نیروی رانشی ایجاد می کند حال اگر نیروی رانشی آنقدر بزرگ باشد که بتواند برنیروی مقاوم غلبه کند درآنصورت درشیروانی خاکی لغزشی روی خواهد داد و توده خاک به سمت پایین حرکت خواهد کرد و به بیان دیگر شیروانی ناپایدرا خواهد شد فشار آب منفذی نیز به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده نیروی رانشی درشیروانی های خاکی است با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی می تواندبه عنوان یک عامل مستقیم دخالت کننده درتغییر فشار آب منفذی باشد بررسی وضعیت پایداری شیروانیها دراین شرایط لازم است تغییر اقلیم به دلایل متعددی باعث ایجاد تغییراتی درالگوی بارش دمناطق مختلف می گردد یکی از نتایج تغییر درالگوی بارش دربسیاری از مناطق عمدتا کوهستانی وقوع سیلابهایناشی از بارندگی است.