سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا زحمتکش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه شیراز)
بهزاد زارع –
مریم حبیبی –
پرویز منجمی –

چکیده:

تصفیه خانه فاضلاب شیراز مانند بسیاری از سیستم های مشابه با مشکل غلظت بالای نیتروژن کل در پساب خروجی مواجه می باشد .این پروژه جهت امکان سنجی افزایش راندمان حذف بیولوژیکی نیتروژن انجام گردید . در این تحقیق با تغییر دما و اکسیژن محلول راکتور هوازی ، نوسانات نیتروژن کل پساب خروجی بررسی شده است. با تغییر نرخ هوادهی در راکتور هوازی میزان اکسیژن محلول در مقادیر ۲،۳،۴ میلی گرم در لیتر در دو فاز دمایی ۲۰ و ۲۷ درجه سلسیوس پایدار گردید. نتایج حاکی از آن است که افزایش دما و غلظت اکسیژن محلول راکتور هوازی ، منجر به بهبود راندمان نیتریفیکاسیون در راکتور هوازی و دنیتریفیکاسیون در حوضچه انوکسیک می شود ، در نتیجه راندمان حذف نیتروژن کل از ۶/۷۵% به ۶/۸۸% رسیده است.