سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل رستم زاده – مهندس عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
فاطمه قاسمی – مهندس عمران

چکیده:

موضوع اندازه گیری روانی با اسلامپ بتن در زمان بکارگیری آن در لحظات اولیه از اهمیت بالایی برخوردا راست اندازه گیری روانی بتن به عنوان یک شاخص ساده و مهم در تکنولوژی بتن تلقی می شود تعیین ارتباط و رابطه ای بین عدد اسلامپ و مقاومت فشاری بتن به دلیل وابستگی مقاومت بتن به پارامترهای زیاد مشکل به نظر می رسد به این جهت تاکنون نیز از اندازه گیری کمی روان ی در ارتباط با مقاومت فشاری به طور مستقیم تحقیقی مشاهده نشده است. دراین تحقیق ابتدا با انجام آزمایشات لازم با ساخت ۶۰ سری ۵ تایی از نمونه های مکعبی استاندارد در تیپهای مختلف بتن و در ۴ رده وجمعا ساخت عمل آوری و آزمایش ۱۲۰۰ نمونه مکعبی و انجام ۲۴۰ آزمایش روانی مقاومت فشاری نمونه ها تعیین و با توجه به خصوصیات سیمانها و مصالح موجود و بررسی آماری لازم روابط بین اسلامپ بتن و مقاومت فشاری نمونه ها که مهمترین ویژگی بتن سخت شده محسوب می شود حاصل و بررسی شده است.