سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین ربیعی زاده –
احمد افسری –
علی صفائی –

چکیده:

فرایند اصطکاکی اغتشاشی یک روش جدید جهت بهبود ریزساختار میب اشد که اصول آن برپایه اصول جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بنا نهاده شده است دراین روش ابزار دوار که شامل پین وشانه میباشد به درون سطح قطعه کار نفوذکرده و با حرکت درمسیر ازقبل تعیین شده موجب بهبود ریزساختار و درنتیجه بهبود خواص مکانیکی قطعه کار میگردد دراین تحقیق فرایند اصطکاکی اغتشاشی جهت ترکیب نانوذرات تیتانیم دی بوراید درون آلیاژ آلومینیم AA6061 و ایجاد نانوکامپوزیت سطحی بکارگرفته شده است نمونه ها به وسیله ابزارهای دارای پینهایی به اشکال مربع و استوانه با تعدادپاسهای مختلف یک دو چهارپاس تحت فرایند قرارگرفته اند نحوه ارایش منطقه تحت تاثیر فرایند و توزیع نانوذرات درسطح مقطع عرضی عمود برجهت پیشروی ابزار مورد بررسی قرارگرفته است.