سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی میرابراهیمی – دکتری رشته فقه و مبانی حقوق ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان
سیده ندا حبیب زاده – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مظاهر زمانی – معاون فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

در حالی که به صورت فزاینده بر پویایی و دگرگونی محیط سازمان ها افزوده می شود، عدالت سازمانی به عنوان یک حوزه مطالعاتی جدید اهمیت بیشتری برای مدیران و کارکنان پیدا می کند. عدالت سازمانی ، به احساس و ادراک کارکنان از میزانانصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. پژوهش های گوناگون نشانگر آن است که افزایش احساس عدالت بر جنبه های متفاوت رفتار سازمانی تأثیر گذار است. به طور مثال افزایش عدالت سازمانی در یک محیط پیچده و پویا منجر به کارایی واثربخشی بیشتر ودر نهایت منجر به ارتقاء عملکرد سازمان و اهداف تعیین شده می شود. در این مقاله سعی بر آن است تا نحوهتأثیرگذاری عدالت سازمانی و جنبه های گوناگون آن ( اعم از عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی ) بر هر یک از عناصر سازمانی سنجیده و مورد ارزیابی قرار گیرد