سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی نره ای – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
عقیل قائدی –
مصطفی مظفریان –

چکیده:

تزریق سورفکتانت کاتیونی یک فرآیند مهم برای افزایش بازیافت نفت است.مقدارقابل توجهی ازنفت درمخازن کربناته درمراحل اولیه وثانویه برداشت باقی می ماند.بسیاری از مطالعاتی که تاکنون دراین زمینه انجام شده است تزریق موادشیمیایی در مخازن سنگ ماسه ای آبدوست بوده است.از آنجاکه ازسورفکتانت ها به دلیل هزینه های بالای آن درمطالعات واقعی به ندرت استفاده می شود به همین منظور از سورفکتانت کاتیونی درمقیاس نانواستفاده شد.دراین تحقیق از سورفکتانت کاتیونی IRASOFT-T18 استفاده شدواثرات تزریق آن در غلظت های مختلف نشان داد که با کاهش غلظت سورفکتانت میزان کشش سطحی کاهش،ومخزن از حالت نفت دوست به آبدوست تغییر کرد. تاکنون روند حرکت توده های آب و نفت در مخازن با نرم افزارهای تخصصی مانند اکلیپس و سی ام جی پیش بینی می شود که تا حدود زیادی همراه با خطا است. منشا برخی از خطاهای نرم افزاری عبارتند از عدم اطمینان در داده های ورودی به نرم افزار، تعداد محدود داده ها، ساده سازی معادلات، عدم لحاظ نمودن اندرکنش ها، خطاهای آماری و برون یابی. لذا در این تحقیق، روش جدیدی برای تعیین دقیق و واقعی پدیده های مخزنی در روش تزریق آب ارائه شد. بدین منظور، یک دستگاه آزمایشگاهی و بومی قابل اتصال به دستگاه سی تی اسکن چرخشی، طراحی و ساخته شد