سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش سلامت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی ، دانشگاه گیلان
یاسر جعفریان – دکترای خاک و پی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
علی قربانی – دکترای خاک و پی، عضو هیئت علمی دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مطالعه، از تستهای سه محوری مونوتونیک زهکشی نشده مختلفی در شرایط تحکیم ناهمسان بر روی نمونه های ماسه اشباع بابلسر استفاده شده است. حالتهای مختلفی از رفتار خاک توسط اعمال سطوح مختلفی از تراکم نسبی اولیه، تنش برشی اولیه و تنش موثر اولیه فراهم می گردد.آزمایشات حاکی از آن دارد که ماسه بابلسر می تواند تمامی حالات ممکن روانگرائی شامل : روانگرائی کامل، روانگرائی محدود شونده و اتساعرا تجربه نماید. همچنین این مطالعه به معرفی خطCVR یا خط نسبت تخلخل بحرانی برای ماسه بابلسر بعنوان مرزی برای اجزاء خاک که مستعدروانگرائی هستند یا نه می پردازد. نشان داده می شود که خطCVRتحت تحکیم نا همسان نسبت به خطCVRدر حالت همسان متفاوت است.