سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فائزه جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور
محمد حسن پور – دکتری مدیریت توسعه دانشکده مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
علی خدابنده بایگی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی دانشگاه آزادواحدنیشابور

چکیده:

باکاربرد جنبه سطوح فوقانی تصمیم گیری راهبردی بین المللی ماتاثیر ویژگیهای مدیریتی برروی انتخاب حالت ورودی خارجی را بررسی کرده ایم و بین تجزیه بین المللی تیم مدیریت سطوح فوقانی TMT و تنوع ملیت تمایز ایجاد کرده ایم و مورد دوم را به عنوان جنبهدرک شده مرکزی ترکیب TMT مطرح کرده ایم که برتصمیم گیری بین المللی باتوجه به انتخاب حالت ورودی به روشی منحصر بفرد تاثیر دارد نتایج نشان میدهد درحالیکه TMT باتجارب بین المللی حالات ورودی کنترل کامل را انتخاب می کند TMTهای دارای ملیت متنوع کنترل بهتری برحالات ورودی با کنترل کامل دارند وقتی به بازارهای خارجی وارد میشوند که نشان دهنده نیاز به بررسی تنوع ملی TMT و تجارب بین المللی به منزله ویژگیهای متمایزی است که موثربربازاریابی تصمیم گیری راهبردی بین المللی است