سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یدالله شهامت – دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز
اسماعیل مومبینی –

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازروش تفاضل محدود درحوزه زمان FDTD)ابتدا به بررسی و شبیه سازی خواص مدعبوری TM ازبلورفوتونی با شبکه مربعی پرداختهسپس بلور را بدرجه بی نظمی ۰۵ نامنظم می کنیم و تاثیر این بی نظمی را نیزبرمیزان عبور مورد بررسی قرارخواهیم داد نتایج نشان میدهد که با افزایش شدت میدان الکتریکی اثرغیرخطی بهتر نشان داده می شود بنابراین با استفاده از مواد غیرخطی دربلورفوتونی مربعی می توانیم بیشتر مانع ازعبور امواج واقع درگپ شویم که این نتیجه درالکترونیک نوری به جهت انتقال اطلاعات از طریق بلورهای فوتونی بسیارحائز اهمیت است نتایج ناشی از بی نظمی دربلور نشان دادند که برای حالت خطی وجود بی نظمی موجب باریک تر شدن گاف فوتونی می شود همچنین درحالت غیرخطی عمق گاف دربلورفوتونی غیرخطی نسبت به بی نظمی مقاومتر است و این درحالی است که پهنای گاف نسبت به بلورفوتونی خطی بیشتر تحت تاثیر بی نظمی قرارمیگیرد.