سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آیدا طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
عسکر جانعلی زاده چوبستی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

ارزیابی پاسخ زمین یکی از معمولترین و مهمترین مسائلی است که درژئوتکنیک لرزها ی مطرح است تحلیل پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ به منظور تعیین تش ها و کرنشهای دینامیکی خاک برای ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی ومحاسبه نیروهای ناشی از زلزله که می تواند سبب ناپایداری زمین و سازه های حائل گردد بکار می رود وجود لایه آبرفتی درحد فاصل سنگ بستر و سطح زمین باعث تغییر مولفه هیا شتابنگاشت در سطح زمین و حتی اعماق مختلف لایه آبرفتی می گردد این پدیده به علت رفتار دینامیکی آبرفت ایجاد می شود که این رفتار نیز از عوامل مختلفی نظیر خصوصیات دینامیکی لایه ها موقعیت لایه ها موقعیت سنگ بستر و عمق آبرفت متاثر می شود. دراین پژوهش تعدادی تحلیل عددی جهت بررسی اثر بهسازی توسط شمع برپاسخ دینامیکی ساختگاه بابل انجام شده است.