سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید طهماسب پور –
بهناز سلیمانی –
وحیدرضا صفاری –

چکیده:

باتوجه به پدیده آپارتمان نشینی و افزایش تقاضا برای گیاهان زینتی اپارتمانی درمناطق شهرنشینی ضرورت محصول با کیفیت خوب اهمیت پیدا م یکند ضمنا به علت سهمیه بندی یارانه ها اهمیت انرژی و زمان دسترس زودتر و با کیفیت بهتر جهت حصول عملکرد ضروری می باشد و لذا هزینه بالای پرلیت نسبت به بقیه بدلیل افزایش کیفیت و کمیت اقتصادی به نظر می رسد لذا پژوهشی درسال ۸۹-۹۰ انجام شد این تحقیق درقالب طرح بلوکهای کاملا تصادف یبا چهارتکرار و ۳۰ قلمه درهرتیمار استفاده گردید. تیمارها دراین تحقیق عبارت است از بسترهای مختلف کشت ماسه ماسه بادی و پرلیت روی قلمه های نیمه خشبی فیکوس بنجامین و فیکوس آمستل مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتند نتایج این تحقیق نشان میدهد که میانگین طول بلندترین ریشه درمحیط کشت پرلیت بدست آمده است. میانگین تعدادقلمه های ریشه دار شده درمحیط کشت پرلیت مشاهده شد.