سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شبنم صفری شاطری – دانشگاه بناب
آرش فیروزنیا – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
جعفر پورصمد بناب – دانشگاه بناب

چکیده:

درک اثر زیرلایه برای پتانسیل کاربردی و ساخت ادوات گرافینی مهم است زیرلایه برهمکنش اسپین مدار از نوع راشبا را درگرافن القا می کند دراین کار اثر زیرلایهبرروی تابع دی الکتریک عرضی گرافن تک لایه با استفاده از مدل لیندهارد مورد بررسی قرارگرفته است نتایج عددی بدست آمده نشانمیدهد که افزایش قدرت جفت شدگی راشبا شیفت آبی ون هوف را در تابع پاسخ دی الکتریک خطی گرافن نمایان می کند.