سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده الهام یوسفی آذر – کارشناس حسابداری- موسسه آموزش عالی رودکی-تنکابن-ایران

چکیده:

با توجه به پدیده گسترده شدن دامنه مالکیت عمومی در شرکت ها و واحدهای تجاری به عنوان ذینفع(اعم از آشنا و ناآشنابه مسائل مالی و جنبه های حقوقی موضوع) مدیران شرکت ها بیش از پیش خود را ملزم به حفظ منافع و مسئولیت پاسخگوییسرمایه گذاران می دانند. در کنار بحران ها و رسوایی های بزرگ مالی در کشورهای مختلف امروزه یکی از ملاحظات و مکانیزم های اصلی در زمینه مدیریت ،کنترل و نظارت بر امور شرکت ها در سطح خرد و کلان ، شکل گیری کمیته هایحسابرسی است. کمیته حسابرسی به عنوان ابزار نظارتی هیئت مدیره فرصت بیشتری برای پرداختن به مسائل گزارشگری مالی وکنترل داخلی دارد . پزوهش ها نشان می دهند که ایجاد و بکارگیری کمیته های حسابرسی در پیشگیری از وقوع اعمال غیر قانونی ، بهبود فرایند گزارشگری مالی و همچنین ارائه اطلاعات و گزارش های مالی شفاف و قابل اتکاء موثر است . هدف این مقاله بیان ویژگی های کمیته حسابرسی و رابطه ی آن با کیفیت گزارشگری مالی می باشد علاوه بر این اثر بخشی کمیته های حسابرسی را در چارچوب افزایش کیفیت اطلاعات مالی مورد بررسی قرار می دهد .