سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعباس میرزایی –
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دکتری تخصصی بهداشت محیط

چکیده:

تالابهای مصنوعی از سیستمهای تصفیه طبیعی فاضلاب هستند که برای حذف آلاینده های مختلف از فاضلاب استفاده می شوند تالابهای مصنوعی سیستمهای اکولوژیکی هستندکه فرایندهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی را در یک محیط کنترل شده و مهندسی ترکیب می کنند حذف ازت آمونیاکی و جامدات معلق توسط وتلندهای مصنوعی دارای مواد بستر متفاوت در مطالعات مختلف توسط محققان گزارش شده است هدف این مطالعه تعیین کارایی وتلندهای مصنوعی زیرسطحی در حذف ازت آمونیاکی و جامدات معلق از فاضلاب مصنوعی مشابه فاضلاب خانگی در مقیاس آزمایشگاهی با گونه های گیاهی علف دم گربه ای و نی فراگماتیس استرالیس و بستر فیلتراسیون ذغال چوب است یک راکتور آزمایشگاهی تالاب مصنوعی زیرسطحی با جریان افقی دارای یک لایه ذغال چوب بستر دراین مطالعه ساخته شده و مورد استفاده قرارگرفت پساب ورودی مورد تصفیه فاضلاب مصنوعی مشابه فاضلاب خانگی بود زمان ماند هیدرولیکی ۶روز و الگوری جریان فاضلاب ثقلی و پیوسته بود نسبت COD/N/P بصورت ۱۰۰/۲۳/۲ درنظر گرفته شد مواد مورد استفاده در لایه بندی بستر شامل ذغال چوب پوکه معدنی شن درشت و خاک مناسب رشد گیاه بود که با توجه به مشخصات بستر شیب ۲ درصد و درصد تخلخل مدیا ۳۰-۴۰% بود.