سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سارا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت

چکیده:

سردرد تنشی یکی از شایع ترین سردردهایی است که میلیون ها نفر از آن رنج می برند درمانهای مختلفی برای مقابله با سردرد تنشی مورد استفاده قرار گرفته است سردردهای تنشی اغلب به درمان غیردارویی جواب می دهند هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مدیریت استرس بر کاهش اضطراب و استرس بیماران مبتلا به سردرد تنشی می باشد پژوهش حاضر یک مطالعه موردی بوده و یک آزمودنی بزرگسال مبتلا به سردرد تنشی برپایه تشخیص نورولوژیست در چارچوب ملاکهای تشخیصی انجمن بین المللی سردرد IHS موردمداخله درمانی که شامل ۱۰ جلسه یک و نیم ساعته آموزش مدیریت استرس مبتنی بر فنون شناختی رفتاری بود قرارگرفت پرسشنامه اضطراب بک و خرده مقیاس استرس DASS توسط آزمودنی قبل و دو هفته بعد از مداخله درمانی تکمیل شد.