سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

باقر ادبی فیروزجایی – دانشجویان دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
احمد غلامی –
احسان سلیمی سودرجانی –

چکیده:

این مقاله با استفاده از داده های تلفیقی کشورهای عضو اوپک رابطه بین عملکرد اقتصادی و رویکردهای مختلف سیستمهای تامین مالی شامل سیستمهای بانک محور بازار محور و خدمات مالی در فاصله سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۰ را مورد بررسی قرار میدهد نتایج تجربی این مطالعه هیچ توجیهی برای دیدگاه های بانک محور و بازار محور فراهم نمی کنند و جداکرده کشورها از طریق ساختار مالی هیچ کمکی درتوضیح تفاوت رشد کشورها نمی کند درعوض داده های تلفیقی کشورها بطور قوی دیدگاه خدمات مالی را مورد حمایت قرارمیدهد تمایز کشورها با استفاده از سطح توسعه مالی اختلاف بین رشد کشورها را توضیح میدهد بطوریکه کشورهای با درجه بالاتری از توسعه مالی که توسط معیار جمعی توسعه بانکی و توسعه بازار اندازه گیری می گردد رشد بالاتری را تجربه می کنند.