سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس فلکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
طاهره علی حیدری – کارشناس مرکز پژوهش بانک توسعه صادرات ایران

چکیده:

درمحافل نظری و برنامه ریزی کشورها مساله توسعه به عنوان یکی از مهمترین مسائل مطرح بوده است و با تاکید برتوسعه پایدار که فرایندی تغییری است و درراستای استفاده ازمنابع هدایت سرمایه گذاری و سمت گیری آنها با نیازهای حال و آینده است به بررسی توسعه انسانی و پرورش قابلیت های انسانی که لازمه بهبود و پیشرفت وضعیت و رفع کاستی ها می باشد می پردازیم و از انجا که برخورداری از یکآموزش و پرورش توانمند لازمه توسعه اجتماعی هرجامعه می باشد و ازاهمیت بسزایی برخوردار است این تحقیق اهمیت آموزش وپرورش مدرسه ای و تاثیر شگرف آن بررشد و توسعه اقتصادی و تشکیل اقتصاد دانش محور مورد بررسی قرارگرفته است و هماهنگی فرایند مدیریت و بودجه را براساس سیستم پویایی شناسی و تفکر سیستمی و ابزار نمودار جریان بررسی می نماییم تااثربخشی آن را برتدوین بودجه آموزشی نشان دهیم پویایی های سیستم متدولوژی است که با درایت مدیریت سنتی را با سایبرنتیک و شبیه سازی رایانه ای درهم می آمیزد تا بتوان به تحلیل سیاست ها پرداخت