سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد ترکمان – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
عبدالعظیم صدیقی پاشاکی – متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
کمال محمدیان – متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
علیرضا مقدس – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده:

سرطان یک بیماری مزمن وجزو بیماریهای تهدید کننده زندگی محسوب می شود و دراین میان سرطان سینه شایعترین کشنده ترین و ازنظر عاطفی روانی تاثیرگذارترین سرطان دربین زنان است این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش گروهی خوشبینی برافسردگی اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان سینه صورت پذیرفت بدین منظور طی یک طرح نیمه ازمایشی پیش آزمون پس ازمون با پیگیری ۳ ماه ازبین کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز تشخیصی درمانی مهدیه همدان ۳۰نفر که ملاکهای ورود را دارا بودند بصورت دردسترس انتخاب و سپس با گمارش تصادفی دردو گروه ۱۵نفره ازمایشی و کنترل جایگزین شدند گروه آزمایشی به مدت ۱۲جلسه ۹۰دقیقه ای تحت مداخله قرارگرفت ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند ۱۹۹۵ بود درپایان هرگروه درمراحل پس ازمون و پیگیری ۳ماه مجددا مورد ارزیابی قرارگرفتند.