سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید معنوی – کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مسئول بخش علمی سیاستگزاری سلا
لیدا شمس – دانشجوی دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزش
بهزاد دادبخش – پزشک عومی، کارشناس مدیریت بستری ،معاونت درمان سازمان بیمه خدمات درما

چکیده:

سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها در مردان است که در ایران نیز از شیوع بالایی برخوردار است چنانچه رتبه هشتم رابه خود اختصاص داده است. روش های درمانی سرطان پروستات را می توان به دو دسته کلی دارویی و جراحی تقسیم نمود. این مطالعه کارایی، اثربخشی بالینی و ایمنیTUMT در مقابل درمان های جایگزین غیرتهاجمی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین پایگاه های داده ای مورد جستجو قرار گرفتند. مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفتند که در آنهاTUMT با یک روش استاندارددرمانی دیگر مقایسه و برای ارزیابی عملکرد فناوری از پیامد هایی نظیر حساسیت، ویژگی و ایمنی استفاده شده است.مطالعات متعدد کارایی و ایمنی آن را به اثبات رسانده است، هرچند که کارایی آن در اکثر مطالعات پایین تر ازTURP گزارش شده است، ولی عوارض آن به مراتب پایین تر است. از سوی دیگر، این روش کاملا سرپایی انجام می شود و افزون بر آن بیمار در معرض خطرات ناشی از بیهوشی عمومی قرار نمی گیرد. نهادهای مختلف بالینی، اعم ازFDA و انجمن های اورولوژی آمریکا و اروپا تقریبا ۰۱ سال است که این روش را مورد تائید قرار داده اند و بسیاری از بیمه های خصوصی و دولتی آمریکا و اروپا آن را تحت پوشش بیمه قرارداده اند.این روش می تواند روشی بسیار مناسب و کارا برای بیمارانی باشد که به هر دلیل نمی خواهند و یا نمی توانند مورد عمل جراحی قرار گیرند.از سوی دیگر، این روش از نظر اثربخشی بالینی هیچ مزیتی نسبت به دیگر روش های با حداقل تهاجم مانندTUNA وHIFUندارد و تنها مزیت آن این است که نیازی به بیهوشی عمومی و یا نخاعی نداشته و تنها به کمک بیحسی موضعی انجام می شود. بنابراین تصمیم گیری برای انتخاب بین این روش ها بسیار وابسته به قیمت فن آوری می باشد