مقاله اثربخشی ‎آموزش‎ رفتاری‎ بارکلی به‎ والدین ‎کودکان‎ مبتلا به ‎اختلال ‎کمبود ‎توجه- بیش‎ فعالی ‎در کاهش‎ علایم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی ‎آموزش‎ رفتاری‎ بارکلی به‎ والدین ‎کودکان‎ مبتلا به ‎اختلال ‎کمبود ‎توجه- بیش‎ فعالی ‎در کاهش‎ علایم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی
مقاله رفتار
مقاله دارو درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی سیدجوادی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: سازگاری و سلوک رفتاری از مهم ترین شاخصه های درمان کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی در درازمدت است. عدم مداخله درمانی اعم از دارویی و غیردارویی به بروز عوارض در نوجوانی و بزرگ سالی منجر می شود.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثربخشی آموزش رفتاری بارکلی به والدین در کاهش علایم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای در سال ۱۳۹۰، بر روی ۶۰ نفر از والدین کودکان ۴ تا ۱۲ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی تحت درمان دارویی انجام شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسش نامه کانرز (فرم والدین) و مشخصات جمعیتی بود. از روش تحلیل واریانس عاملی همراه با اندازه گیری مکرر روی یک عامل در دو گروه مداخله و گواه استفاده شد.
یافته ها: آموزش رفتاری بارکلی در والدین بر میزان کاهش علایم کودکان مبتلا تاثیر معنی داری داشت و موجب کاهش علایم در گروه مداخله در مقایسه با گروه گواه شد. اندازه گیری مکرر، ماندگاری تاثیر آموزش والدین بر کاهش علایم را تایید کرد.
نتیجه گیری: آموزش رفتاری والدین به عنوان روشی مکمل در کنار دارو درمانی می تواند در کاهش علایم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی موثر باشد.