مقاله اثربخشی گروه درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن (MBCT) بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی گروه درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن (MBCT) بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاباقری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولتیپل اسکلروزیس، یکی از شایعترین بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی و افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های روانی همراه در بیماران مبتلا به این اختلال است که خود مداخلات روان شناختی مجزایی را طلب می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. بدین منظور، در یک پژوهش نیمه آزمایشی همراه با گروه کنترل ۲۸ نفر نمونه در دسترس از طریق فراخوان عمومی از زنان و دختران عضو انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان یزد انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. پرسشنامه افسردگی بک توسط آزمودنی ها، پیش و پس از اتمام جلسات درمان تکمیل شد و گروه آزمایش، طی ۸ جلسه تحت درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن به صورت گروهی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات افسردگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری کاهش یافته است و درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر بوده است.