مقاله اثربخشی کتاب های درسی فنی وحرفه ای ازمنظر هماهنگی تصاویر با متن نوشتاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی کتاب های درسی فنی وحرفه ای ازمنظر هماهنگی تصاویر با متن نوشتاری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط تصاویر و متن
مقاله تحلیل محتوا
مقاله کتاب های درسی فنی و حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین تصاویر و متن نوشتاری به عنوان دو عنصر اصلی محتوای کتاب های درسی است. تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده که با استفاده از روش تحلیل محتوا وبه کارگیری الگوی تحلیل محتوای ارتباطی رسانه های آموزشی انجام شده و جامعه آماری آن کتاب های درسی رشته مدیریت خانواده است. نتایج نشانگر آن است که حدود ۱۰ درصد تصاویر کتاب های درسی جامعه آماری با متن نوشتاری ارتباطی ندارد، ۸۰ درصد کاملا منطبق و ۱۰ درصد محتوایی بیشتر و یا کمتر از متن نوشتاری ارائه کرده اند؛همچنین کتاب های درسی را از جنبه به کارگیری تصاویر مرتبط با متن و نسبت تعداد تصاویر به صفحات متفاوت اند.