مقاله اثربخشی فناوری CBCT در تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان و فک و صورت: مرور نظام مند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۵۴ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی فناوری CBCT در تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان و فک و صورت: مرور نظام مند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توموگرافی مخروطی کامپیوتری
مقاله تصویربرداری
مقاله اشعه مخروطی
مقاله دندانپزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ساری علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی ساری علی
جناب آقای / سرکار خانم: صافی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توموگرافی کامپیوتری مخروطی یا CBCT یک فناوری تصویربرداری ناحیه دهان و دندان است که به وسیله پرتو مخروطی شکلش می تواند حجم کاملی از تصاویر این ناحیه را به صورت یکجا نمایش دهد. هدف از این مطالعه مرور نظام مند اثربخشی فناوری CBCT در تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان و فک و صورت می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه نظام مند مطالعات مربوط به فناوری CBCT با یک روش مرجع یا روش استاندارد تشخیصی دیگر مقایسه شد و برای ارزیابی عملکرد فناوری از پیامدهایی نظیر حساسیت، ویژگی و ایمنی استفاده گردید. موضوع از طریق پایگاههای اطلاعاتی Medline و Cochrane Library مورد جستجو قرار گرفتند. نتایج مقالات یافت شده به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۳۱ مقاله وارد مطالعه شد، مطالعات وارد شده از نوع تشخیصی و یا توصیفی بوده و از حجم نمونه پایینی (کمتر از ده) برخوردار بودند. شواهد در مورد اثربخشی این فناوری در فرایند درمان و پیامدهای نهایی آن بسیار محدود بود و شواهد موجود نیز بعضا در تضاد با یکدیگر قرار داشتند . همچنین در اکثر موارد این تفاوتها از نظر آماری معنی دار نبود. امروزه فناوری CBCT پیشرفت زیادی کرده است و کیفیت تصویر در آن از نظر شفافیت بالاتر از MDCT Multi Detector Computed Tomography : است گرچه هنوز Contrast resolution آن در قیاس با MOCT  پایینتر است. به همین دلیل در تصویربرداری از بافت نرم استفاده از MOCT ارجح است. اما در بافت سخت ناحیه فک و صورت تصویری شفافتر و با وضوح بیشتر همراه با اشعه کمتر می توان در CBCT پیدا کرد.
نتیجه گیری: در حال حاضر فناوری CBCT در برخی از کشورهای پیشرفته به طور شایع استفاده می شود و به نظر می رسد استفاده از آن می تواند باعث به دست آوردن اطلاعات دقیق از ناحیه دهان و فک و صورت و بالا بردن سطح خدمات دندانپزشکی و جراحی این ناحیه گردد.