مقاله اثربخشی شناخت درمانی گروهی در کاهش اضطراب عمومی و اضطراب امتحان دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی شناخت درمانی گروهی در کاهش اضطراب عمومی و اضطراب امتحان دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب عمومی
مقاله اضطراب امتحان
مقاله شناخت درمانی گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: الهی فر حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف تحقیق حاضر تعیین اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب عمومی و اضطراب دانش آموزان بود.
روش: برای انجام تحقیق با استفاده از پرسشنامه اضطراب کتل و مقیاس اضطراب امتحان ساراسون ۶۰ نفر از دانش آموزان که دارای اضطراب بالایی بودند (۳۰ نفر اضطراب امتحان، ۳۰ نفر اضطراب عمومی) انتخاب و در ۴ گروه جایگزین شدند (دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل). سپس جلسات شناخت درمانی به تعداد ۱۰ جلسه برگزار شد. بعد از اجرای جلسات داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که شناخت درمانی گروهی در کاهش اضطراب عمومی و اضطراب امتحان تاثیر دارد. اثربخشی شناخت درمانی در کاهش اضطراب عمومی و اضطراب امتحان تفاوت نداشت.