مقاله اثربخشی رژیم غذایی و بازتاب شناسی بر تسکین علایم سندرم پیش از قاعدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی رژیم غذایی و بازتاب شناسی بر تسکین علایم سندرم پیش از قاعدگی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رژیم غذایی
مقاله بازتابشناسی
مقاله سندرم پیش از قاعدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغداساریانس آنیتا
جناب آقای / سرکار خانم: باقری کریمی افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رژیم غذایی و بازتاب شناسی بر تسکین علایم سندرم پیش از قاعدگی انجام گرفت. برای نیل به این هدف با نمونه برداری تصادفی از گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۱۰۰ نفر انتخاب و پس از غربالگری اولیه با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه یادآور تغذیه ای ۲۴ ساعته، ترازوی وزن سنج، پرسشنامه معاینه پا و پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی نمونه ها مشخص و به طور تصادفی به سه گروه اعم از دو گروه آزمایش رژیم غذایی و بازتاب شناسی و یک گروه کنترل واگذار شدند. روش درمانی رژیم غذایی و بازتابشناسی در مدت زمان معین بر روی گروه های آزمایش اعمال شد. سپس تمامی آزمودنی های سه گروه پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی را طی دو ماه متوالی تکمیل نمودند. یافته های حاصل از انجام آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که روش های درمانی رژیم غذایی و بازتاب شناسی بر تسکین علایم سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان موثر است.