مقاله اثربخشی روش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش نشانگان PTSD در جانبازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی روش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش نشانگان PTSD در جانبازان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمن سازی در مقابل استرس
مقاله استرس پس از سانحه
مقاله جانبازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده اقدم ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی خدابخش
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی پور رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اخوی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در ایران گروه قابل توجهی از رزمندگان و جانبازان از اختلال استرس پس از سانحه رنج می برند. تلاش های زیادی برای ارزیابی انواع درمان های روانشناختی در این زمینه صورت گرفته است.
هدف: این مطالعه با هدف شناخت اثربخشی روش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش نشانگان استرس پس از سانحه در جانبازان جنگ ایران، انجام شد.
روش: روش تحقیق نیمه تجربی بود، به این منظور ۳۰ جانباز مبتلا به PTSD انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گروه کنترل (۱۵ نفر) جایگزین شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه PCL بود که بصورت پیش و پس آزمون اجرا شد. پس از پیش آزمون، گروه آزمایش ۸ جلسه آموزش ایمن سازی در مقابل استرس را دریافت کردند. داده های بدست آمده با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مداخله با روش ایمن سازی در مقابل استرس در مقایسه با گروه کنترل موجب کاهش نشانگان عمومی PTSD و کاهش علائم اجتناب و برانگیختگی در جانبازان شد. ولی این روش بر روی علائم تجربه مجدد در جانبازان موثر نبود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش علائم PTSD، پیشنهاد می شود به منظور کاهش علائم اجتناب و برانگیختگی اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان از روش فوق در مراکز درمانی استفاده شود.